Storitve

Ukvarjamo se z računovodstvom in davčnim svetovanjem za majhna in mikro podjetja, srednje velika podjetja, samostojne podjetnike, zasebnike z dopolnilno dejavnostjo in druge. Nudimo klasično, elektronsko in brezpapirno računovodstvo.

Med naše računovodske storitve sodijo:

 • računalniško vodenje temeljnih in pomožnih poslovnih knjig ter evidenc,
 • vodenje registra osnovnih sredstev in izračun amortizacije,
 • vodenje blagajne,
 • priprava potnih nalogov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • vodenje materialnega poslovanja,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih,
 • obračun davka na dodano vrednost, rekapitulacijsko poročilo, poročilo o dobavah,
 • obračun plač, regresa, 13. plače in podobno,
 • refundacija prispevkov,
 • obračun drugih izplačil fizičnim osebam – avtorskih honorar, podjemna pogodba, najemna pogodba, obračun izplačila obresti/dobička,
 • letno poročilo o prejemkih fizičnih oseb za napoved dohodnine,
 • letno poročilo ZPIZ-u na obrazcu M4-M8 o prejemkih fizičnih oseb,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • priprava opominov, kompenzacij in IOP obrazcev,
 • obračun obresti,
 • poročila AJESU Statistika finančnih računov in Četrtletno poročilo o poslovanju poslovnih subjektov – ČPPS,
 • izdelava medletnih poslovnih izkazov,
 • izdelava davčnih obračunov za pravne osebe in zasebnike,
 • izdelava letnih izkazov s pojasnili in razkritji izkazov,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • sodelovanje pri inšpekcijskem in revizijskem pregledu
 • in druge računovodske storitve.
443aa2cd-e812-4096-820f-a0be164b37ea

Med osrednja področja davčnega svetovanja pa sodijo:

 • davek na dodano vrednost,
 • dohodnina in prispevki za socialno varnost za rezidente in nerezidente,
 • davek od dohodkov pravnih oseb,
 • drugi davki,
 • davčni postopek
 • in drugo.

Poleg že omenjenih računovodskih storitev in davčnega svetovanja vam bomo v poslovnem knjigovodstvu Groznik Marija z veseljem pomagali tudi pri prijavi in odjavi v obvezna socialna zavarovanja (preko portala e-Vem, pri sestavljanju e-izvršb ter pri poročanju Statističnemu uradu Republike Slovenije z namenom oblikovanja najrazličnejših poročil.

Za več informacij o naših storitvah nas kontaktirajte!

2cf41963-e098-423f-b74b-2e31996cc7aa